Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport. Naast overbodig en schadelijk voor de omgeving zijn ze een beloning van de Brusselse chantagepolitiek.

Van bij de bekendmaking van de uitbreidingsplannen in januari verzette onze fractie in het Vlaams Parlement zich tegen de brutale uitbreidingsplannen van Brussels Airport Company (BAC). Vooral de verlenging van startbaan 25L stuit tegen de borst, gezien de bijkomende belasting van de nu reeds getroffen regio’s Kortenberg en Leuven. Bovendien zorgt de verlenging ervoor dat men kan opstijgen richting Sterrebeek en Tervuren waardoor de Vlaamse oostrand zowat de helft van alle vluchten over zich krijgt en Brussel vakkundig wordt gespaard. Het hoofdstedelijk adagium ‘wel de lusten, niet de lasten’ wordt met de nieuwe plannen van BAC met andere woorden bestendigd. Of hoe BAC de Brusselse chantagepolitiek van surreële geluidsnormen en torenhoge boetes feitelijk beloont. Dat deze ten koste gaat van de leefbaarheid van de randgemeenten rondom de luchthaven zal hen schijnbaar worst wezen.

Gelukkig rest er echter nog een democratische troef die BAC niet in handen heeft. Zo heeft het niet de minste bevoegdheid om hun plannen om te zetten in de praktijk. Die behoort immers toe aan het federaal parlement. Aangezien wij ons niet kunnen inbeelden dat een Vlaamse partij voorstander zou zijn van de voorliggende plannen, lijkt het erop dat de omwonenden zich voorlopig geen al te grote zorgen hoeven te maken.

Al dient er een belangrijke kanttekening gemaakt te worden die wel zorgen baart. Zo is de voorzitter van de raad van bestuur van BAC, Marc Descheemaeker, een prominent lid van de grootste partij van het land. Dat zijn uitbreidingsplannen compleet haaks staan op de verklaringen van zijn partijcollega Ben Weyts en een aantal N-VA-mandatarissen uit de Rand, verraadt de tweeslachtige houding van de partij. Net zoals in het Uplace-dossier is in het uitbreidingsdossier van de luchthaven dus uiterste waakzaamheid geboden.

Voorts baart ook de totale blokkering van het luchthavendossier op federaal niveau grote zorgen. Zo komt er van de beloofde vliegwet – die voor een billijke verdeling van de vliegroutes dient te zorgen – tijdens deze bestuursperiode niets meer in huis. Ondanks haar gewicht laat de grootste regeringspartij het na dit op de federale regeringsagenda te plaatsen. Indien er niet snel een evenwichtig spreidingsplan en een vliegwet komen, wordt zowel de toekomst van de luchthaven als internationale toegangspoort en commercieel ankerpunt alsook de leefbaarheid van de wijde omgeving gehypothekeerd.
Wij wensen jullie veel succes en doorzettingsvermogen om de strijd tegen deze megalomane plannen voort te zetten.

(Auteur: Chris Janssens, fractievoorzitter Vlaams Belang Vlaams Parlement)