12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Nieuws BurgerForum

Nieuws, standpunten en communicatie vanuit het BurgerForum.

Gisteren heeft de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) haar advies uitgebracht voor de hervergunning van Brussels Airport. Het onderschrijft de noodzaak om de gezondheid van de omwonenden beter te beschermen en om de klimaatimpact terug te dringen. Maar de maatregelen die worden voorgesteld zijn ruim onvoldoende om die doelen te bereiken. Bond Beter Leefmilieu en de omwonenden nemen enkel genoegen met een bindend pad richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating van de luchthaven. Ze roepen minister Demir op haar verantwoordelijkheid te nemen.

Dien je bezwaar in tegen de groeiplannen van Brussels Airport!

Beste sympathisant,

Op zondag 10 december is het openbaar onderzoek voor de hervergunning van Brussels Airport Company (de luchthaven van Zaventem) van start gegaan.


Tot en met maandag 8 januari heeft iedere organisatie en iedere burger de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. De bewonersgroepen (waaronder het Burgerforum Luchthavenregio) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) werken momenteel aan een uitgebreid en juridisch sterk onderbouwd bezwaarschrift. Het wordt een korte kerstvakantie dit jaar...


Maar het is ook enorm belangrijk dat zoveel mogelijk omwonenden hun stem laten horen tijdens het openbaar onderzoek. Hoe meer bezwaren de Vlaamse overheid ontvangt, hoe meer ze gedwongen wordt om rekening te houden met onze eisen.


Dien daarom ook bezwaar in. Ofwel schrijf je je eigen bezwaarschrift. Ofwel kun je ons beknopt bezwaarschrift overnemen. Je kunt dat hier downloaden. Voeg gewoon je naam, je adres en de datum van indiening toe.


Hoe dien je bezwaar in:

●      Ga naar deze webpagina van het Omgevingsloket.

●      Klik rechtsboven op ‘Ik wens een bezwaarschrift aan te maken’.

●      Meld je aan via ItsMe, je elektronische identiteitskaart, een app of via sms.

●      Vul het invulformulier in, en kopieer ofwel de tekst van je bezwaarschrift in het invulvak of laad je bezwaarschrift als pdf-document op.

●      Klik tot slot op de knop ‘Bezwaarschrift indienen’. Als het gelukt is, krijg je een bevestiging via mail.

●      Of je kunt je bezwaarschrift afdrukken en dit per post opsturen naar één van de vier gemeentebesturen (Machelen, Kortenberg, Steenokkerzeel of Zaventem) of het daar ter plaatse afgeven tegen ontvangstbewijs.

Bedankt om hier even tijd voor te maken! Hoe meer bezwaarschriften, hoe meer impact!

 

wijliggenerwakkervan_1.JPG

Onze luchthaven, de biodiversiteit, stikstofdepositie en geluidsproblematiek

Je hoorde of las het hoogstwaarschijnlijk in het nieuws: de hervergunning voor de luchthaven lijkt problematisch. Vooral het gegeven dat De Groene Vallei, het Europees beschermd habitatrichtlijngebied rond de aanvliegroutes van de luchthaven ligt, zorgt voor problemen. Ook de stikstofdepositie van vliegtuigen en vrachtwagens en het advies van de Raad van State, maken de zaken niet eenvoudiger.

Het blijft dus wachten op de bekendmaking van de (her)vergunningsaanvraag en het daarbij horend openbaar onderzoek.

Intussen wil de Bond Beter Leefmilieu en de daarbij aangesloten milieu- en natuurverenigingen hun eisen rond biodiversiteit, stikstofdeposite en geluid kenbaar maken. Dat wil men doen via een gezinsvriendelijke manifestatie op zondag 12 november. Er wordt gestapt van het Station van Zaventem-dorp (Heldenplein) naar de luchthaven van Zaventem. Een gezinsvriendelijke en musicale gebeurtenis.

ZONDAG 12 NOVEMBER: Samenkomst vanaf 13u. Vertrek om 14U.  Einde om 16u.

wijliggenerwakkervan_2.JPG