12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Nieuws BurgerForum

Nieuws, standpunten en communicatie vanuit het BurgerForum.

Dertien milieuorganisaties en bewonersgroepen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunning voor Brussels Airport. Door die vergunning kan de luchthaven verder groeien, ten koste van de gezondheid van honderdduizend omwonenden, de leefomgeving en het klimaat. De voorwaarden in de vergunning zijn ruim onvoldoende om de gezondheid te beschermen tegen dag- en nachtlawaai en om de impact op het klimaat en de omgeving van de luchthaven te beperken.

De nachtvluchten op Zaventem zadelen meer dan 150.000 omwonenden op met ernstige slaapproblemen, wat op zijn beurt het risico op hart- en vaatziekten verhoogt. Dat wordt nog versterkt door de luchtvervuiling van vliegtuigen. De factuur voor de volksgezondheid loopt elk jaar tot honderden miljoenen op. Dat bleek nogmaals uit het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad, dat ervoor pleit om nachtvluchten af te bouwen. Toch bevat de vergunning voor de luchthaven amper doeltreffende maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Een afbouw van nachtvluchten komt er niet, ook niet op langere termijn, hoewel uit een onderzoek van Transport & Mobility Leuven blijkt dat een verbod op nachtvluchten nauwelijks jobs kost en zelfs tot meer kwaliteitsvolle banen kan leiden. 

De meest lawaaierige vliegtuigen mogen in het weekend weliswaar niet langer landen of opstijgen tussen 23 uur en 7 uur. Dat zal de geluidsoverlast iets verminderen tijdens weekendnachten, maar laat de werkdagen ongemoeid. Hebben omwonenden geen nachtrust nodig tijdens de werkweek? In het milieu-effectenrapport werd slaapverstoring onvoldoende onderzocht, in de vergunning zijn evenmin voldoende maatregelen opgenomen om de nachtrust te beschermen. Dat is een juridische grond om de vergunning te vernietigen.  

Een andere reden waarom we deze vergunning aanvechten is het klimaat. De vergunning legt de ongebreidelde groei van de luchtvracht en het aantal passagiers geen strobreed in de weg. Dat zal onvermijdelijk zorgen voor een grotere klimaatimpact van de luchthaven. Het MER en de vergunning houden onvoldoende rekening met die klimaatimpact. Dat is in strijd met nationale en internationale milieuwetgeving. Het ondermijnt bovendien de klimaatinspanningen door andere sectoren. Ook daarom vragen wij om deze vergunning te vernietigen. 

Een derde motivatie om naar de rechtbank te stappen is de natuur. Natuurgebieden in de omgeving hebben nu al zwaar te lijden, onder meer door de enorme stikstofuitstoot van vliegtuigen. Die zal verder toenemen. Ook daar worden amper maatregelen tegenover gesteld in de vergunning. En dat kan niet volgens de Europese en Vlaamse natuurwetgeving. 

De beroepsindieners klagen tot slot ook aan dat het Milieueffectenrapport enkel uitgaat van één maximaal groeiscenario voor de luchthaven en geen alternatieven onderzocht, hoewel dat volgens de wetgeving verplicht is.

De dertien verenigingen die de vergunning aanvechten zijn: 

 • Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw
 • Dryade vzw
 • Climaxi vzw
 • Grootouders voor het klimaat vzw
 • BOREAS vzw
 • Sterrebeek 2000 vzw
 • AWACSS vzw
 • Solidair Tervuren Overijse vzw
 • Milieusteunpunt Huldenberg vzw
 • Wake Up Kraainem vzw
 • BUTV vzw
 • Natuurpunt Oost-Brabant vzw
 • Natuurpunt Noord West-Brabant vzw
Burgerforum is niet opgenomen in de lijst wegens geen VZW
 

Gisteren heeft de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) haar advies uitgebracht voor de hervergunning van Brussels Airport. Het onderschrijft de noodzaak om de gezondheid van de omwonenden beter te beschermen en om de klimaatimpact terug te dringen. Maar de maatregelen die worden voorgesteld zijn ruim onvoldoende om die doelen te bereiken. Bond Beter Leefmilieu en de omwonenden nemen enkel genoegen met een bindend pad richting een geluidsarme en CO2-neutrale uitbating van de luchthaven. Ze roepen minister Demir op haar verantwoordelijkheid te nemen.

Dien je bezwaar in tegen de groeiplannen van Brussels Airport!

Beste sympathisant,

Op zondag 10 december is het openbaar onderzoek voor de hervergunning van Brussels Airport Company (de luchthaven van Zaventem) van start gegaan.


Tot en met maandag 8 januari heeft iedere organisatie en iedere burger de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. De bewonersgroepen (waaronder het Burgerforum Luchthavenregio) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) werken momenteel aan een uitgebreid en juridisch sterk onderbouwd bezwaarschrift. Het wordt een korte kerstvakantie dit jaar...


Maar het is ook enorm belangrijk dat zoveel mogelijk omwonenden hun stem laten horen tijdens het openbaar onderzoek. Hoe meer bezwaren de Vlaamse overheid ontvangt, hoe meer ze gedwongen wordt om rekening te houden met onze eisen.


Dien daarom ook bezwaar in. Ofwel schrijf je je eigen bezwaarschrift. Ofwel kun je ons beknopt bezwaarschrift overnemen. Je kunt dat hier downloaden. Voeg gewoon je naam, je adres en de datum van indiening toe.


Hoe dien je bezwaar in:

●      Ga naar deze webpagina van het Omgevingsloket.

●      Klik rechtsboven op ‘Ik wens een bezwaarschrift aan te maken’.

●      Meld je aan via ItsMe, je elektronische identiteitskaart, een app of via sms.

●      Vul het invulformulier in, en kopieer ofwel de tekst van je bezwaarschrift in het invulvak of laad je bezwaarschrift als pdf-document op.

●      Klik tot slot op de knop ‘Bezwaarschrift indienen’. Als het gelukt is, krijg je een bevestiging via mail.

●      Of je kunt je bezwaarschrift afdrukken en dit per post opsturen naar één van de vier gemeentebesturen (Machelen, Kortenberg, Steenokkerzeel of Zaventem) of het daar ter plaatse afgeven tegen ontvangstbewijs.

Bedankt om hier even tijd voor te maken! Hoe meer bezwaarschriften, hoe meer impact!