12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

De luchthaven van Zaventem kan de komende decennia perfect groeien en haar positie internationaal handhaven zonder bijkomende infrastructuurwerken zoals het verlengen van taxi- of landingsbanen.

Dat zegt burgerforum.vlaanderen, de koepel van alle bewonersverenigingen uit de

gemeenten rondom de luchthaven. Het burgerforum organiseerde de afgelopen weken druk bijgewoonde informatievergaderingen om bewoners te informeren over de strategische plannen van Brussels Airport Company.

 

Brussels Airport Company is een privébedrijf, waarvan 75% van de aandelen in Australische (36%) en Canadese (39%) handen is. De Australische aandeelhouder, Macquarie, wil zijn aandelen nu verkopen aan Ontario Teachers Pension Plan, het Canadese pensioenfonds dat nu al de meeste aandelen in handen heeft. Dat betekent dat 75% van de luchthaven van Zaventem in handen van één Canadese aandeelhouder terecht zal komen.

Om die verkoop zo gunstig mogelijk te laten verlopen en de toekomstperspectieven zo rooskleurig mogelijk voor te stellen, heeft Brussels Airport Company zijn groeiplannen bekend gemaakt in zijn Strategisch Plan 2040. Om die groei in de toekomst aan te kunnen, plant de luchthaven een verhoogd gebruik van baan 19, een uitbreiding van haar terreinen en een verlenging van taxi- en/of landingsbanen, met een ongeziene overlast voor de wijde omgeving tot gevolg.

“We begrijpen natuurlijk dat BAC als privébedrijf wil groeien”, zegt Henk Cuypers, Voorzitter van bewonersvereniging Decibel25L van Kortenberg. “Maar de buitenproportionele overlast die zou veroorzaakt worden door de uitbreiding van de luchthaven richting Leuven zou slechts een marginale winst opleveren, namelijk enkele bijkomende slots tijdens de piekuren”.

Bovendien zijn de luchtvaartmaatschappijen zelf geen vragende partij voor bijkomende slots, zo weet het burgerforum. Het zou een veel slimmere en duurzamere keuze zijn om door dynamische taxatie, vliegen tijdens de piekuren te ontraden en vluchten overdag, buiten de piekuren, te stimuleren. Dezelfde regeling als het rekeningrijden voor vrachtwagens. Daardoor kunnen low-cost maatschappijen op goedkopere slots buiten de piekuren rekenen, terwijl andere maatschappijen meer betalen voor de tijdskritischere slots van bijvoorbeeld zakenvluchten.

De omwonenden maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van de uitbreidingsplannen. De bijkomende geluidsoverlast en het nog verder dichtslibben van de wegen maakt de dorpen rondom de luchthaven onleefbaar en de vrees voor ontwaarding van het vastgoed en voor onteigeningen, zet kwaad bloed.

Toch blijven ze vechten voor een duurzaam samengaan tussen economie en ecologie, waarbij het evenwicht tussen de belangen van luchthaven en omwonenden in de wijde omgeving gehandhaafd blijft.

Burgerforum.vlaanderen (www.burgerforum.vlaanderen) is opgericht door de bewonerscomités van de gemeenten rond de luchthaven: Steenokkerzeel (Zone-S), Kortenberg (Decibel25L) en Sterrebeek (Sterrebeek 2000) en de plaatselijke Natuurverenigingen.