12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

wijliggenerwakkervan_1.JPG

Onze luchthaven, de biodiversiteit, stikstofdepositie en geluidsproblematiek

Je hoorde of las het hoogstwaarschijnlijk in het nieuws: de hervergunning voor de luchthaven lijkt problematisch. Vooral het gegeven dat De Groene Vallei, het Europees beschermd habitatrichtlijngebied rond de aanvliegroutes van de luchthaven ligt, zorgt voor problemen. Ook de stikstofdepositie van vliegtuigen en vrachtwagens en het advies van de Raad van State, maken de zaken niet eenvoudiger.

Het blijft dus wachten op de bekendmaking van de (her)vergunningsaanvraag en het daarbij horend openbaar onderzoek.

Intussen wil de Bond Beter Leefmilieu en de daarbij aangesloten milieu- en natuurverenigingen hun eisen rond biodiversiteit, stikstofdeposite en geluid kenbaar maken. Dat wil men doen via een gezinsvriendelijke manifestatie op zondag 12 november. Er wordt gestapt van het Station van Zaventem-dorp (Heldenplein) naar de luchthaven van Zaventem. Een gezinsvriendelijke en musicale gebeurtenis.

ZONDAG 12 NOVEMBER: Samenkomst vanaf 13u. Vertrek om 14U.  Einde om 16u.

wijliggenerwakkervan_2.JPG