12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Brussels Airport Company (BAC) start op 22 juni 2017 het Forum 2040 op.
Met dit forum wil BAC een open en constructieve dialoog aangaan met alle betrokkenen en wil zij een draagvlak creëren voor de Strategische Visie 2040 (het zgn. Masterplan 2040) van de luchthaven.
De bewonersgroepen uit de luchthavengemeenten (Decibel25L uit Kortenberg, Zone-S uit Steenokkerzeel, Sterrebeek2000 uit Zaventem) en plaatselijke Natuurpuntafdelingen, verenigd in het Burgerforum vinden het Forum 2040 een voorbeeld van NEP INSPRAAK.

 

Waarom is het Burgerforum tegen het FORUM 2040?
1. BAC stelt twee opties voor om de huidige infrastructuur van de luchthaven uit te breiden, nl. de verlenging van de taxibaan aan de 25L en de verlenging van de baan 25L. De deelnemers aan het
Forum 2040 krijgen alleen de keuze tussen deze opties. Die zijn echter allebei nefast voor de omwonenden rond de luchthaven. Het Burgerforum ziet dit als een keuze tussen de pest en de cholera.
2. Het is niet wenselijk dat een private speler, die hierbij zelf belang heeft, inspraak gaat organiseren om een draagvlak te creëren. Het Burgerforum vindt dat een onafhankelijk orgaan (opgericht door de
overheid) meer legitiem is om zulke inspraak te organiseren.
3. Het initiatief is niet transparant: het is onduidelijk hoe de samenstelling, concreet de selectie van de deelnemers gebeurt. Hoe onafhankelijk is de jury die selecteert, wanneer zij onrechtstreeks door BAC betaald worden? Ook de finaliteit van het Forum 2040 is onduidelijk: is dit een vrijblijvend advies, wordt er gestemd, neemt dit orgaan beslissingen?
4. Een open dialoog is het Forum 2040 zeker niet. BAC verwacht dat de deelnemers aan het Forum 2040 een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen. Waarom mag hetgeen binnen het Forum 2040 met
enkele tientallen mensen besproken wordt, niet naar buiten komen? Is dit de manier van BAC om in dialoog te gaan met alle betrokkenen?

BURGERFORUM VLAANDEREN is een onafhankelijke groepering, los van iedere partijpolitieke strekking, samengesteld uit vrijwilligers actief in de bewonersgroepen van Kortenberg (Decibel 25L), Steenokkerzeel (Zone S) en Sterrebeek (Sterrebeek 2000), en mensen actief in de Natuurpunt - afdelingen van de luchthavenregio die te samen met andere mondige burgers willen ageren tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem, Brussels Airport.
Het Burgerforum wil een open dialoog voeren met alle betrokkenen, zowel de uitbaters van de luchthaven als de omliggende en getroffen gemeenten, en vooral de plaatselijke inwoners. We zien het als onze plicht de omwonenden in de luchthavenregio te informeren over wat er letterlijk en figuurlijk boven hun hoofd hangt.
BURGERFORUM VLAANDEREN is NIET tegen de luchthaven maar wel TEGEN elke fysieke uitbreiding van de luchthaven, TEGEN een onvoorwaardelijke groei van de luchthaven en is VOOR een gezond evenwicht tussen economie, ecologie en leefbaarheid.
Meer informatie over BURGERFORUM VLAANDEREN kan u vinden op de website.

0
0
0
s2smodern