CD&V heeft de voorbije weken zowel in de Kamer bij monde van Eric Van Rompuy als in het Vlaams Parlement bij monde van Karin Brouwers als op het publieke forum (zie de open brief van de burgemeesters) , zich uitgesproken tegen de verlenging van start/landingsbaan van de luchthaven van Zaventem.

Dat Brussels Airport de economische toekomst van de luchthaven wil veiligstellen lijkt ons logisch, alleen dringen we aan om de verlenging van de banen uit dit plan te lichten.
Na de vraag tot verdere verduidelijking (vanwege het Burgerforum)

De reacties op de uitbreidingsplannen van de luchthaven Zaventem bewijzen dat dit project niet alleen gevoelig ligt maar ook zeer complex is.
Op dit ogenblik definieerden onze afgevaardigden die dit dossier opvolgen een duidelijk kompas:

CD&V wil een evenwichtige benadering waarbij het grote economische en tewerkstellingsbelang van de luchthaven wordt erkend én waarbij aandacht wordt gevraagd voor de leefbaarheid en het welzijn van de omwonenden. In die zin is CD&V dan ook tegen een verlenging van de landingsbanen. Dit zou immers de problemen alleen maar verplaatsen en niet oplossen. Daarnaast pleiten we voor een eerlijke spreiding tussen de verschillende gewesten die perspectief biedt op een goede omgevings- en levenskwaliteit voor haar inwoners.

Op basis hiervan zullen de concrete voorstellen beoordelen.

(Auteur: Wouter Beke, voorzitter CD & V)