12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Nieuwsbrief 6 - september 2020

 
Beste lezer, Het is al lang geleden dat u nog iets van ons gehoord heeft.
Corona heeft ons immers allemaal terug “in ons kot” gezet.
De luchtvaartsector is één van de meest getroffen sectoren. Het heeft er alle schijn naar dat het jaren zal duren vooraleer deze zich zal herstellen en terug het niveau van voor Corona zal bereiken.
 
Toch hebben we niet echt stil gezeten het laatste jaar.
Een kort overzicht zodat u terug mee is.
 
Concentratie Ultrafijn stof (UFS) in en rond de luchthavenregio
 
In het voorjaar van 2020 – net voor het uitbarsten van de Coronacrisis - pakte de luchthaven uit met de resultaten van nieuwe metingen van concentratie van ultrafijn stof (UFS) die in opdracht van de luchthaven uitgevoerd werden door het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in de zomer van 2018 en in de winter van 2018-2019.
Er werd op een achttal locaties aan de noordoostzijde van de luchthaven gemeten (bron: VITO) .
 
Wat zijn de belangrijkste conclusies van deze metingen?
In alle meetpunten op en rondom de luchthaven zijn de UFS concentraties verhoogd.
Die pieken worden vooral gemeten tijdens de ochtend- en avondspits, wanneer dus de frequentie van opstijgen en landen het hoogst ligt.
De windrichting speelt ook een grote rol: locaties die windafwaarts liggen ten opzichte van start- of landingsbaan, krijgen de hoogste concentraties over zich heen. Met name locaties ten noordoosten van de luchthaven richting de dorpskernen van Steenokkerzeel en Humelgem. Daar worden waarden van ultrafijn stof bereikt die 5 tot 10 maal hoger liggen dan de waarden in steden.  Maar ook de dorpskern van Erps-Kwerps wordt niet gespaard.
Er is een verschil in UFS uitstoot naargelang het vliegtuigtype: nieuwere toestellen hebben een duidelijk lagere uitstoot, vooral bij vertrek.
Het volledig rapport van VITO is consulteerbaar via deze link: https://issuu.com/brusselsairport/docs/vito-rapport_ufp_brussels_airport_2019
 
We hebben met het Burgerforum gereageerd middels een aantal opiniestukken in de nationale en regionale pers.
U kan ze nalezen op onze website http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/
 
Vliegen in Coronatijd
 
En dan brak Corona uit. Het publieke leven viel stil, de luchthaven lag maanden plat. Het was wel één van de eerste sectoren die aan de overheid vroeg om steun.
We schreven hierover een open brief aan de CEO van de luchthaven.
 
https://burgerforum-luchthavenregio.be/de-pers/211-nationale-luchthaven-wil-brussels-airlines-aan-de-subsidieslurf-in-plaats-van-te-investeren-als-een-echte-ondernemer.html
 
Finaal in volle zomer kwam de Belgische regering dan over de brug met 290 miljoen euro aan steun voor het vlaggenschip van de luchthaven (Brussels Airlines).
De grote vraag is of we dit bedrag nog ooit zullen terugzien? We hebben er zo onze bedenkingen bij.
https://burgerforum-luchthavenregio.be/de-pers/216-de-redding-van-brussels-airlines-een-noodlanding-maar-geen-duurzame-doorstart.html
 
En dan de ellelange sage van de regeringsvorming….
 
Elke onderhandelaar, bemiddelaar, preformateur enzovoort, kreeg ons 12 puntenplan in zijn of haar mailbox.
U weet dat we onze ideeën en aanbevelingen gebundeld hebben in een zogenaamd 12 puntenplan. U kan dit plan lezen via deze link: http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/over-ons/12-punten-plan.html
Als u vragen of opmerkingen heeft bij ons 12 puntenplan, mag u ons steeds mailen. Ook de preformateurs, de formateurs en de partijvoorzitters die een poging doen om een Vivaldi / Avanti – coalitie op de been te brengen, kregen dat pakket in hun bus met een strikje errond.
Dat strikje kan u hier in extenso lezen:
“Beste regeringsonderhandelaars,
Het Burgerforum Luchthavenregio, een koepel van bewonersgroepen rond de luchthaven van Zaventem bezorgt u aansluitend bij de open brief van zeven milieuorganisaties (DS 14 september 2020, “Hoe de volgende federale regering geschiedenis kan schrijven”) een aantal bijkomende aanbevelingen voor een duurzame transitie en toekomst van onze luchthavens en luchtvaart.
We hebben onze aandachtspunten gebundeld in een twaalfpuntenplan, dat een palet aan maatregelen bevat zowel op federaal, regionaal als Europees vlak.
We formuleren daarin een aantal concrete voorstellen om uit de politieke impasse te geraken waarin het luchthavendossier van Zaventem al jaren zit.  Zo stellen we onder meer voor om uniforme geluidsnormen in te voeren, promoten we stillere vliegtuigen door de quota counts (QC) te verminderen. Nachtvluchten moeten  binnen een strakke timing afgebouwd en afgeschaft worden. Een veralgemeend gebruik van de internationale windnormen en een wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik bieden meer veiligheid en stabiliteit. Dit zijn de bouwstenen om resultaat te bereiken. 
Verder verduidelijken we een aantal realistische aanbevelingen om de luchtvaartsector een duurzame en groene toekomst te bieden.  We vragen een plafond op vervuiling per vliegtuig.  Dit zal bijdragen tot een snellere overschakeling naar moderne en stille vliegtuigen. De oneerlijke concurrentie met andere transportmiddelen moet gedicht worden en de vervuiler moet mee betalen. Slimme heffingen (een vliegtuigtaks en een tickettaks) moeten hiertoe bijdragen en kunnen extra middelen genereren om de transitie in de sector te financieren.
We pleiten voor een “Schipholmodel” (inclusief een plafond op het aantal vliegbewegingen), waarbij verdere groei van de luchtvaart afhankelijk wordt gemaakt van milieuwinst, wat leidt tot een vermindering en niet langer tot een verschuiving van de geluidsoverlast. Dit vergt wel een duurzame strategische luchthavenvisie. De overheid moet zelf de krijtlijnen en de spelregels bepalen waarbinnen de Belgische luchthavens kunnen opereren en samenwerken. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens is de leidraad.
Steeds bereid om één en ander toe te lichten, wensen we u veel inspiratie om tot een duurzaam en innoverend regeerakkoord te komen.”
Afwachten en de vingers kruisen, is nu de boodschap.
 
Op onze website http://www.burgerforum-luchthavenregio.be/ vindt u meer informatie en artikels over de actualiteit van het luchtvaartgebeuren.
  
Met vriendelijke groet,
Het Burgerforum Luchthavenregio