12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Nieuws BurgerForum

Nieuws, standpunten en communicatie vanuit het BurgerForum.

Persbericht
Burgerforum Luchthavenregio – 18 juni 2018

Gemeenten luchthavenregio steunen Burgerforum-plan voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem

De gemeenten rondom de luchthaven van Zaventem steunen het initiatief van het Burgerforum Luchthavenregio voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Het Burgerforum stelde zondag een 12-puntenplan voor aan de lokale politici. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden uit Kortenberg, Steenokkerzeel, Kampenhout, Herent, Zaventem en Wezembeek-Oppem waren talrijk aanwezig in het gemeentehuis van Steenokkerzeel. Het voorstel werd met enthousiasme onthaald door de aanwezige beleidsmakers.

Het 12-puntenplan biedt een concreet alternatief voor de uitbreiding die door de luchthavenuitbater (BAC) op tafel is gelegd. Het uitgangspunt van het Burgerforum is dat deze uitbreiding niet nodig is voor een gezonde en duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Essentieel in het plan is dat de overheid het initiatief neemt om een langetermijnvisie uit te tekenen voor de luchthavens van ons land, samen met alle betrokkenen en op basis van becijferde scenario’s. Een wettelijk kader moet zekerheid en stabiliteit garanderen. Een globaal mobiliteitsplan moet meer en slimmer investeren in andere vervoersvormen dan vliegtuig en wegverkeer, o.m. door vluchten onder de 500 km te vervangen door betere trein- en busverbindingen, alsook in een betere connectiviteit tussen de luchthavens.

Enkele opvallende eisen als basis voor de gevraagde langetermijnvisie: een plafond van respectievelijk 250.000 vluchtbewegingen per jaar en 74 vluchten per uur, een wettelijke verankering van het historisch baangebruik, stillere vliegtuigen door verlaging van de quota counts en afschaffing van de nachtvluchten. Slimme heffingen moeten vervuiling inperken, vliegmaatschappijen aanzetten tot technologische vernieuwing en een einde maken aan de onbelaste en oneerlijke concurrentie met de andere vormen van transport.

De respons van de aanwezigen was zeer positief. De politici pleitten er ook voor om samen aan één zeel te trekken en de omliggende gemeenten niet uit mekaar te laten spelen door de luchthaven.
Het Burgerforum maakt zich sterk dat door hinder te beperken aan de bron, in plaats van te verschuiven, een draagvlak ontstaat bij de bevolking om te komen tot een alternatief voor de uitbreiding van de luchthaven.

Het Burgerforum Luchthavenregio is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen die ijveren tegen de uitbreidingsplannen en ongebreidelde groei van de luchthaven van Zaventem. Zij streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven waarbij leefbaarheid hand in hand gaat met economie.

Namens het Burgerforum Luchthavenregio,
0
0
0
s2smodern
Op 17 juni vond er een info- en overlegmoment plaats met de gemeenten van de luchthavenregio op het Gemeentehuis van Steenokkerzeel. Hieronder enkele sfeerbeelden. Je kan de voorstelling hier bekijken
 
Ons 12 puntenplan kan je hier lezen..
 
 12Punten 1 Kopie
 
 
12Punten 2 Kopie 12Punten 3 Kopie 12Punten 4 Kopie  12Punten 5 Kopie 
0
0
0
s2smodern
Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten.

1. De luchtvaartsector moet zich engageren voor de klimaatdoelstellingen, propere lucht, natuurbehoud en biodiversiteit. Dit vergt een plafond op vervuiling per vliegtuig. Duidelijke normen op vlak van CO2, stikstofoxiden (NOx) en (ultra)fijn stof en deze verankeren in onze klimaatdoelstellingen en –inspanningen.
 
2. Slimme heffingen maken een einde aan de oneerlijke concurrentie van de luchtvaart met andere transportmiddelen en doen de vervuiler bijdragen.
Op Belgisch niveau vragen wij daarom:
- Een belasting per vliegtuig in functie van (1) de geluids- en uitstootclassificatie van het vliegtuig en de afstand van de vlucht; (2) het tijdstip van de vlucht, waarbij vliegen tijdens de piek significant meer belast wordt en (3) de reisbestemming: extra heffing voor vluchten onder de 500 km of naar bestemmingen die met de trein bereikbaar zijn in minder dan 6 uur
- Een ticket taks in afwachting van de BTW heffing, waarbij de huidige Diabolotoeslag wegvalt.
Op Europees niveau vragen wij:
- Een belasting op brandstof; bovendien gedifferentieerd om vliegen met zwavelrijke kerosine te ontmoedigen.
- BTW op vliegtuigtickets.
 
3. Stillere vliegtuigen dragen ertoe bij de nieuwe geluidsrichtlijnen voor de luchtvaart (Wereldgezondheidsorganisatie - Oktober 2018) te bereiken. Wij vragen een vermindering van de quota counts tegen 2020.
- Van 23u tot 6u: quota count van 3
- Van 6 tot 7u: quota count van 4
- Andere tijdstippen: quota count van 12
 
4. Geluidsnormen ook in Vlaanderen en geharmoniseerd tussen de regio’s.
 
5. Proefdraaien in loodsen in plaats van op een proefdraaiplaats in open lucht.
 
6. Behoud van het huidig maximum van 74 vliegbewegingen per uur voor de piekperiodes.
 
7. Een plafond op het totaal aantal vliegbewegingen per jaar van 250.000 in 2025.
 
8. Afschaffing van de nachtvluchten tegen 2025, met afbouw vanaf 2020: van 16.000 nachtbewegingen naar 10.000, met vertrekken van 5.000 naar 3.000.
 
9. Wettelijke verankering van het historisch preferentieel baangebruik gebaseerd op de windnormen.
 
10. De federale overheid ontwikkelt in overleg met de regio’s en andere belanghebbenden een duurzame strategische luchthavenvisie en een wettelijk kader.
Relevante scenario’s worden geëvalueerd o.m. via onafhankelijke becijfering van hun maatschappelijke kosten en baten: gezondheid, milieu, infrastructuur, mobiliteit, jobs, veiligheid, ...
De federale en regionale overheden bepalen de regels waaraan de Belgische luchthavens en betrokken operatoren zich moeten houden.
De overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de luchthavenvisie en de naleving van de spelregels en informeren alle betrokkenen.
 
11. Een globaal mobiliteitsplan via samenwerking tussen overheden, privésector en gebruikers.
- Uitbouw van snelle en milieuvriendelijke alternatieve transportvormen, ter vervanging van vluchten onder de 500km.
- Uitbouw van een volwaardig en uitgebreid trein-tram-busstation op de luchthaven.
- Oost /Zuid ontsluiting van de luchthaven via voldoende rechtstreekse treinen.
- Afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) en tramlijnen met Brussel.
 
12. Een gecoördineerde samenwerking en connectiviteit met andere luchthavens, onder meer via snelle en regelmatige treinverbindingen. Dit moet leiden tot meer specialisatie en een vlottere nationale en internationale bereikbaarheid.

Luchthavenregio Zaventem, november 2018.
 
 
0
0
0
s2smodern