12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.

Nieuws BurgerForum

Nieuws, standpunten en communicatie vanuit het BurgerForum.

Burgerforum mei 14Op dinsdag 14 mei organiseerden Sterrebeek 2000 en het Burgerforum een avond rond stiller, properder en klimaatvriendelijk reizen. Gezien het moment, minder dan 2 weken voor de verkiezingen, werd er ook een overzicht gegeven van de verschillende partijstandpunten met betrekking tot de luchthaven, en getoetst aan het 12-puntenplan van het Burgerforum. U vindt zowel de volledige presentatie als de partijstandpunten hieronder.
 
0
0
0
s2smodern
 Zomer Zonder Vliegen gaat een samenwerking aan met het Burgerforum Luchthavenregio, een koepelvereniging van geëngageerde burgerbewegingen rond de luchthaven van Zaventem. Het verhaal van Zomer Zonder Vliegenis immers complementair met de boodschap van het Burgerforum. Het Burgerforum bundelt zijn eisen aan het beleid in een twaalfpuntenplan dat een verduurzaming van de luchtvaart en onze luchthavens nastreeft. Met Zomer ZonderVliegen, een campagne die zich rechtstreeks naar de reiziger richt, wordt ook de consument aangespoord om voormeer klimaatvriendelijke reisalternatieven te kiezen.
 

Woonwijk 768x511Je moest daar dan maar niet gaan wonen!’ Het is een verwijt dat bewoners in de luchthavenregio vaak genoeg te horen kregen de afgelopen jaren, ook in Kortenberg, Sterrebeek/Zaventem en Steenokkerzeel. Met als gevolg dat bewonersgroepen vaak jammerlijk tegen elkaar uitgespeeld werden. De rest van België lag niet wakker van de geluidsoverlast, de nachtvluchten of de uitbreidingsplannen van de luchthaven.

Verdeel en heers: het was decennialang de tactiek van de beleidsmakers en het luchthavenmanagement. Vliegroutes werden om de haverklap en op een arbitraire manier gewijzigd, telkens op basis van onvrede van een andere groep omwonenden en zonder grondige analyse van de bredere impact.

Samen sterk
In 2016 verenigden de actiegroepen Decibel-25L (Kortenberg), Zone S (Steenokkerzeel) en Sterrebeek 2000 zich in het Burgerforum-Luchthavenregio. Ze wilden niet langer dat hun verzet tegen de geluidsoverlast en de uitbreidingsplannen van de luchthaven zomaar werden afgedaan als een strijd die zich beperkt tot de problemen in de eigen achtertuin (NIMBY). Het gaat immers over veel meer: de ongecontroleerde groei van de luchtvaart treft de hele planeet.

In haar twaalfpuntenplan formuleert het Burgerforum een strategisch geheel van voorstellen dat er moet toe bijdragen om zowel de snelgroeiende impact van de luchtvaart op het klimaat te stoppen als de leefbaarheid van omwonenden in de luchthavenregio te verzekeren. Het Burgerforum is niet tegen de luchthaven en de luchtvaart. Maar het moet en kán veel duurzamer: vliegen moet stiller (strengere lawaainormen, afschaffing nachtvluchten, proefdraaien in loodsen), properder (uitstoot/CO2 plafonds), eerlijker (accijns op kerosine, BTW op tickets), beheerster (beperking aantal vliegbewegingen) en strategischer (globaal mobiliteitsplan, onderlinge samenwerking/connectiviteit luchthavens). Het Burgerforum hoopt dat ook andere burgerbewegingen het plan zullen onderschrijven.

Het twaalfpuntenplan legt bewust de nadruk op een ontwikkeling van de luchtvaart en luchthavens binnen de grenzen van onze planeet – en niét op economische groei. Niets kan immers ongebreideld blijven groeien, wat we nodig hebben is een écht duurzame ontwikkeling van de luchtvaart en luchthavens.

Bewustmaking
Het Burgerforum Luchthavenregio richt zich hoofdzakelijk tot de beleidsmakers en de luchtvaartindustrie, maar er leeft ook de stellige vraag naar bewustmaking van de consument. De stijgende impact van de luchtvaart – of het nu lokaal of globaal is – kan er immers enkel en alleen komen door de stijgende passagiersvraag. Het is een ongemakkelijke waarheid: we moeten met z’n allen minder gaan vliegen!

Tijd om via Zomer Zonder Vliegen ook de consument, met name “de passagier” aan boord te hijsen om die vraag te beantwoorden! Zomer Zonder Vliegen brengt een positief verhaal: ‘We moeten anders gaan reizen: bewuster, trager, en ja, soms minder ver. We willen mensen uitdagen de alternatieven voor vliegreizen te herontdekken. Niets zo opwindend als de romantiek van de nachttrein, het avontuur te voet of op de fiets, de magie van de veerboot, het ontdekken van een paradijselijke plek dicht bij huis, het trage reizen.

Eén + één = drie
Zomer Zonder Vliegen en Burgerforum Luchthavenregio willen in de toekomst elkaars boodschap zo veel mogelijk versterken. Ook andere vormen van samenwerking en uitwisseling zijn mogelijk. Die samenwerking wordt al een eerste keer concreet op dinsdag 14 mei. Die avond organiseert Burgerforum een info- en discussieavond in Sterrebeek over de toekomst van de luchthaven van Zaventem: kan het ook duurzamer – stiller, properder, klimaatvriendelijker? Zomer Zonder Vliegen zal er een presentatie geven over hoe consumenten aangezet kunnen worden om minder te vliegen en bewust te kiezen voor klimaatvriendelijke reisalternatieven. Iedereen welkom!

http://www.zomerzondervliegen.be

Burgerforum mei 14

0
0
0
s2smodern

Persbericht 11/9/2018

Burgerforum Luchthavenregio vraagt Minister Bellot om dringende dialoog teneinde

vonnis van de rechtbank te respecteren.

Burgerforum ontwikkelt eigen 12-puntenplan om dialoog op gang te trekken

Over minder dan één week, ten laatste op maandag 17 september 2018 - moet de Belgische Staat - een “Staten-Generaal van de luchthaven Brussel-Nationaal” organiseren met het oog op een brede dialoog met alle betrokkenen over de geluidshinder. Dit is overeenkomstig het vonnis van 30 mei 2018 van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg inzake de milieustakingsvordering van de gemeenten van de Noordrand tegen de toegenomen geluidshinder door het vliegverkeer.

0
0
0
s2smodern