12-Puntenplan

Het Burgerforum Luchthavenregio streeft naar een duurzame ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaart. Hiervoor is een lange termijnstrategie nodig op basis van de 12 onderstaande punten. Lees ze hier of download het hier.

Burgermanifest Luchthaven 2040

Naar een gezond evenwicht tussen economie en leefbaarheid
Om in de toekomst economisch rendabel te zijn, heeft de luchthaven van Zaventem nood aan duidelijke strategische keuzes, een stabiele regelgeving en een draagvlak bij alle betrokkenen. Draagvlak is enkel mogelijk als de leefbaarheid voor de omwonenden verzekerd blijft. Daarom pleit het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling, met transparante en bindende afspraken over de impact van de luchthaven activiteiten op omgeving, gezondheid en milieu. De luchthaven kan zich ontwikkelen zonder uitbreiding. Lees het volledige burgermanifest.
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid beheert in het Silsombos een oppervlakte van 106 hectare. Al deze gronden liggen op het grondgebied van de gemeente Kortenberg. Op basis van een grondige inventarisatie werd voor deze gronden een natuurbeheerplan opgemaakt voor een periode van 24 jaar.
 
De bijbehorende toegankelijkheidsregeling is naast de eigendommen van het Agentschap Natuur en Bos ook van toepassing op de eigendommen van Natuurpunt in het Silsombos, verspreid over de gemeenten Kortenberg en Kampenhout. Als laatste fase voorafgaand aan de formele goedkeuring van het beheerplan volgt nu een publieke consultatie van zaterdag 19 februari 2022 tot en met maandag 21 maart 2022.
 
Lees meer in het in het document hier waarom .